शेल्फ

  • Walk-in Cooler Glass door with heavy duty shelf-AS-01

    भारी शुल्क शेल्फ-AS-01 संग वाक-इन कूलर ग्लास ढोका

    संक्षेपमा, रिच इन गिलास डोर / फ्रिजर ग्लास डोर / चिलर गिलास डोर / फ्रिज गिलास ढोकाको प्रदर्शन र यसको गुणस्तर यसको कच्चा मालबाट धेरै हदसम्म तय गरिन्छ।कोल्ड रुमको कच्चा पदार्थको सन्दर्भमा, तिनीहरूले तिनीहरूको रासायनिक घटक र कार्यसम्पादनमा धेरै परीक्षणहरू पार गरिसकेका छन्।यस तरीकाले, उत्पादनको गुणस्तर स्रोतबाट ग्यारेन्टी गरिएको छ।हाल, उत्पादन उत्कृष्ट र अन्य गुणहरूको हुन परीक्षण गरिएको छ।